Zapytaj o ofertę:
Wyślij e-mail:

DOSTĘP BUDOWLANY – UPRAWNIENIA WYSOKOŚCIOWE

Szkolenia wysokościowe, dostęp budowlany, uprawnienia wysokościowe

Szkolenia w zakresie dostępu budowlanego dotyczą warunków pracy, w przypadku, gdy pracownik wykonuje prace na wysokości, ale jego działania wspierane są przez konstrukcje, podesty, drabiny, dachy. Jednymi słowy porusza się przy pomocy własnych rąk i nóg a SOI używa wyłącznie do asekuracji.

Szkolenia te, zwane również uprawnieniami wysokościowymi, kierowane są do wszystkich pracowników wykonujących prace, w których charakter wpisane jest ryzyko upadku z wysokości. Należy pamiętać o tym, iż ryzyko to występuje wszędzie tam, gdzie w celu wykonania obowiązków służbowych pracownicy znajdują się na podwyższeniach z których wykonują prace. Aby wykonywać prace na podwyższeniu wcale nie musimy się nigdzie wspinać, pracując przy zagłębieniach, zbiornikach, włazach studzienkach, również możemy doznać urazu na skutek upadku z wysokości. Wykonując pracę od wysokości dwóch metrów względem powierzchni, na którą może nastąpić upadek, jeśli nie ma możliwości zastosowania środków ochrony zbiorowej pracownicy zobligowani są 108 punktem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. do użytkowania adekwatnych środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Z uwagi na różnorodność SOI i szerokie spektrum środowisk w jakich występuje konieczność zastosowania tych urządzeń dobór adekwatnych rozwiązań oraz prawidłowe ich użycie bez specjalistycznego przeszkolenia jakie możecie Państwo uzyskać np. w naszej firmie, może przysporzyć użytkownikowi nie lada problemów a często okaże się niemożliwe i złudne. Należy pamiętać o fakcie, iż obowiązek przeszkolenia pracownika z zakresu doboru i prawidłowego użytkowania spoczywa na pracodawcy.

Jeśli szkolenia wysokościowe Łódź to tylko SWAT, dlaczego? Bo przygotowane przez nas kursy wysokościowe gwarantują zdobycie praktycznych umiejętności, którymi powinna dysponować każda osoba pracująca na wysokości, przez co w rezultacie nabycie uprawnień wysokościowych. Nasza praca pomagają pracodawcy w dopełnieniu obowiązków szkoleniowych, ale przede wszystkim rzetelnie i fachowo przygotowują pracowników do zadań jakie będą przez nich w późniejszym czasie realizowane w sposób sprawny i bezpieczny.

Do kogo kierowane są nasze kursy wysokościowe?

Do wszystkich pracowników wykonujących prace na wysokości w branżach tj.:

 • budownictwo
 • dekarstwo
 • elektroenergetyka
 • gospodarka wodno-kanalizacyjną
 • magazyny wysokiego składowania
 • telekomunikacja
 • telefonię komórkową
 • utrzymanie ruchu;
 • odśnieżanie dachów;
 • serwisy sprzątające
 • rolnictwo
 • magazynierzy
 • operatorzy maszyn sterowanych z kabin wyniesionych bądź posiadających możliwość wyniesienia
 • oraz we wszystkich pozostałych zawodach, w których występuje konieczność szkoleń wysokościowych z uwagi ryzyko upadku z wysokości

Czas trwania kursu

Nasze szkolenia BHP do prac na wysokości realizujemy w formie instruktaży stanowiskowych które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (z póź. zm.) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Kodeksem Pracy są obligatoryjne dla wszystkich pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, do których należy praca na wysokości w dostępie budowlanym. Szkolenie to powinno być przeprowadzone przed dopuszczeniem do stanowiska pracy i odnawiane co 12 m-cy.

Standardowo nasze szkolenia realizujemy w formie modułów:

 • moduł standard, szkolenie jednodniowe, 8 godzin
 • moduł rozszerzony, szkolenie dwudniowe, 16 godzin

, ale oczywiście jesteśmy w stanie przygotować szkolenie szyte na miarę, dopasowane indywidualnie pod zamawiającego pod względem czasowym jak i merytorycznym

Zakres szkolenia BHP do prac na wysokości

Ramowy program naszych kursów wysokościowych przygotowujemy według bieżących potrzeb zlecającego. Określamy zakres i środowisko wykonywanych prac przez co jesteśmy w stanie zaproponować kompetentny zakres szkoleniowy zgodnie z ramami i realiami wybranego modułu szkoleniowego.

 

Nasze kursy wysokościowe to przede wszystkim praktyka.

Ok 20 % czasu szkolenia BHP do prac na wysokości to wykłady poświęcone zagadnieniom teoretycznym mającymi na celu zaznajomienie kursantów z zagadnieniami prawna z zakresu bezpieczeństwa pracy na wysokości, że zwróceniem szczególnej uwagi na organizacje, podział zadań, ocenę ryzyka oraz wymagania i uwarunkowania sprzętowe.

Pozostała, dominującą część programu szkolenia wypełniają zajęcia praktyczne mające na celu nauczenie, przećwiczenie i utrwalenie zdolności budowania lub wykorzystywania istniejących systemów ochrony przed upadkiem.

Na terenie ośrodka do dyspozycji kursantów posiadamy duże zaplecze sprzętowe. Pozwala to na przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem dowolnego rodzaju zabezpieczeń przed upadkiem.

W programie szkolenia BHP do prac na wysokości możemy zawrzeć min:

 • przepisy prawne i BHP związane z wykonywaniem prac budowlanych na wysokości
 • omówienie zasad bezpiecznej pracy na wysokości oraz występujących zagrożeń,
 • podstawowe normy wykorzystywane w pracy na wysokości
 • organizacja stanowiska roboczego
 • kontrola ŚOI przed użyciem
 • zasady budowy stanowisk asekuracyjnych
 • przygotowanie sprzętu do pracy
 • omówienie wyposażenia osobistego
 • nauka węzłów
 • praca w ograniczeniu
 • praca w podparciu
 • praca na słupach energetycznych
 • praca z zespołem łącząco-amortyzującym
 • zejścia do zbiorników, praca ze statywami
 • poruszanie się po dachach płaskich i stromych
 • wspinanie i poruszanie się przy użyciu lonży Y z amortyzatorem
 • pionowe i poziome stałe systemy asekuracji
 • techniki autoratownicze
 • ratownictwo poszkodowanego
 • ewakuacja z wysokości

Miejsce szkolenia:

Zajęcia przeprowadzamy na terenie przygotowanego Centrum Szkoleniowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Elektronowej 5.

Jest to preferowane przez nas forma. Na terenie naszego ośrodka w sterylnych warunkach, odizolowania od obowiązków służbowych, na przygotowanych pod wymagania szkoleniowe zabudowaniach i konstrukcjach jesteśmy w stanie przećwiczyć niemal każdy scenariusz z zakresu prac na wysokościach.

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie także przeprowadzić szkolenie na terenie siedziby zamawiającego, na terenie zakładu pracy, budowy czy w innym wyznaczonym przez klienta miejscu. Jednak z uwagi na specyficzny charakter szkoleń wysokościowych, role zajęć praktycznych, wyznaczone potencjalne miejsce musi spełniać warunki szkoleniowe. Musi zostać zweryfikowane i zatwierdzone lub ewentualnie dodatkowo dozbrojone w przenośne instalacje.
Termin szkolenia:

Ustalany indywidualnie dla każdego klienta

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń, istnieje możliwość dołączenia do zakontraktowanych szkoleń

Szkolenie wysokościowe cena:
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Zakres cenowy uzależniony jest od ilości osób, czasu trwania kursu pracy na wysokości, zakresu kursu oraz miejsca, gdzie ma się odbyć.

Zgeneralizowana cena to:

 • moduł standard na terenie Poligon SWAT – 350 zł brutto / osoba
 • moduł rozszerzony na terenie Poligon SWAT – 550 zł brutto /osoba

Dla stałych klientów oraz zorganizowanych grup posiadamy atrakcyjne systemy rabatowe

W celu przedstawienia indywidualnej wyceny zapraszamy do kontaktu

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat
 • dobra sprawność fizyczna
 • brak przeciwwskazań medycznych do pracy na wysokości
 • dokonanie wpłaty za szkolenie najpóźniej pierwszego dnia zajęć

Zapewniamy:

 • zaplecze dydaktyczne i sprzętowe niezbędne do udanego szkolenia
 • doradztwo technicznie
 • certyfikat ukończenia kursu ważny 1 rok.
 • fakturę VAT